Duizelt het reisschema maken je al?
Als de kinderen een b zien gaan ze staan, als ze een d zien gaan ze zitten.
Of bijvoorbeeld met een sprong van 2: 996, 998, 1000, 1002, enzovoorts.
Dat zou ik zeer op prijs stellen.
Bedenk enkele lange woorden, zoals sinterklaas en kerstfeest.Op schrijft (regels van 4 naast elkaar en 4 onder elkaar).Aan het eind van de basisschool een schooladvies krijgt dat eigenlijk onder zijn of haar niveau.Heeft je kind een goed getalbegrip?Klanken opdrachten te geven: de eerste letter van boom, de middelste letter van soep, de letter die in rook zit, maar ook in raam enz.Tip : als de tafels nog onvoldoende geautomatiseerd zijn, kun je oefenen met flitskaarten.Laat een echte pauwenveer zien als voorbeeld.
Maak het spel leerzamer en leuker door.p.v.
Maak zelf een grote pauw zonder veren van blauw papier.
Alle werkbladen zijn gemaakt in MS Word.
Soms mag er echter geen kladpapier worden gebruikt en moeten de kinderen de sommen uit het hoofd oplossen.Wissel af in het flitsen: allemaal tegelijk, jongens, meisjes, kinderen die broertjes hebben, kinderen die van ijs houden, kinderen die., alleen, een rij etc., letterhoek : Leg de aangeboden letters in een hoek en laat de kinderen hier materiaal bij verzamelen.Groep 5 is een belangrijk schooljaar als het gaat om rekenen.Om de maat kilometer toch tastbaar te maken, ga je terug naar hetzelfde voetbalveld.Als de basisbewerkingen,.a.Eén voorwerp verdwijnt weer in de sok.In bovenstaande opgave zit de volgende som verstopt.