Mogelijk bewaren we ook back-up-gegevens op onze servers die gerelateerd zijn aan uw account voor enige tijd na annulering of uw verzoek tot verwijdering om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
WAT zijn UW rechten.B.T.
Sectie 3 k Gerichte marketing Toestemming Verstrekking cadeau kinder surprise is vrijwillig U kunt jaarrekening maken eenmanszaak uw recht op het intrekken van uw toestemming op ieder moment uitvoeren, zonder consequenties anders dan het niet meer ontvangen van marketingberichten.
Het delen van uw persoonsgegevens met Gelieerde Bedrijven of zakenrelaties voor hun marketingdoeleinden.
In dit cookiebeleid worden deze technologieën, waaronder cookies, pixels, webbakens en gifs, gezamenlijk aangeduid als cookies. Registratiegegevens zijn de gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert voor een Bedrijfsdienst, zoal het aanmaken van een account, plaatsen van een reactie, ontvangen van een nieuwsbrief of deelnemen aan een prijsvraag.Deze gegevensverwerking is niet verplicht en u kunt bezwaar maken op ieder gewenst moment, zoals beschreven in Sectie 11 van deze Privacyverklaring.U kunt hieronder een overzicht vinden van de hierboven besproken informatie: Doel van verwerken Juridische grond Vrijwillige of noodzakelijke verstrekking van persoonsgegevens Sectie 3 a Aanbieden van Bedrijfsdiensten Uitvoering van contract Verstrekking is noodzakelijk Het niet verstrekken van gegevens houdt in dat het onmogelijk wordt.Zoals in de Algemene Voorwaarden is weergegeven zijn de Bedrijfsdiensten voor een algemeen publiek, zijn niet gericht op kinderen, en verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar.



Als het bedrijf bijvoorbeeld betrokken is bij een fusie of overdracht van een wezenlijk deel van haar zaken, mag het Bedrijf uw persoonsgegevens vrijgeven en overdragen aan de partij(en) die bij de transactie verbonden is/zijn als deel van deze transactie; i) Toestaan van deelfuncties; als.
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van Sectie 3, i) tot k) terugtrekken op ieder moment door een bericht te verzenden naar het e-mailadres in Sectie.
Publieke gegevens en posts zijn altijd openbaar.
Deze technologieën kunnen gebruikt worden om informatie te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van de Bedrijfsdienst, zoals pagina's die u bezocht heeft, video en andere content die u heeft bekeken, zoekopdrachten die u heeft uitgevoerd en advertenties die u heeft gezien.Sectie 3 j Algemene marketing Toestemming Verstrekking is vrijwillig U kunt uw recht op het intrekken van uw toestemming op ieder moment uitvoeren, zonder consequenties anders dan het niet meer ontvangen van marketingberichten.Daardoor wordt het voor u gemakkelijker een website te gebruiken (bijvoorbeeld doordat uw gebruikersvoorkeuren worden onthouden).In tegenstelling, het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van: Sectie 3, i) is facultatief, maar, zonder uw toestemming is het onmogelijk verbinding te maken tussen een social media account en de Bedrijfsdienst, in welk geval u gebruik zal moeten maken van een ander mechanisme.Als we aanzienlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring maken die de aard van het verwerken veranderen of onze rechten.b.t.Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het Bedrijf uw persoonsgegevens kan gebruiken, inclusief situaties waarin het Bedrijf dit handelen in goed vertrouwen nodig acht wegens het: (i) beschermen, handhaven, of verdedigen van wettelijke rechten, privacy, veiligheid of bezit van het Bedrijf, bij ons Gelieerde Bedrijven.Hollands borrelhapje Zelfgemaakte worstenbroodjes: in het zuiden maken ze er een wedstrijd van.Is de datum waarop de Privacy Verordening van kracht zal zijn en de volgende bepalingen gelden:. .

Wij maken gebruik van de diensten van derden om het gebruik van de Bedrijfsdiensten en de onder.