Bij studerend lezen gaat het korting z8 kleding niet alleen om het begrijpen van teksten, maar ook om het onthouden en reproduceren van teksten.
Van iedere categorie geven we wat voorbeelden van apps in andere talen en als het even kan ook in het Nederlands.
Bijvoorbeeld: Quick Talk AAC, 13,99 voor iPad en Android.
Emoties, deze apps geven beschrijvingen van emoties en plaatjes van gezichtsuitdrukkingen.
Het kind dat aan the popcorn makers popcorn de beurt is, schrijft het woord foutloos.Dat leert hij bij het vak begrijpend lezen.Veel apps zijn trouwens beschikbaar voor meerdere besturingssystemen.Dit brengt kinderen soms in de war.Plaatjes selecteren uit categorieën, met deze apps kan je categorieën plaatjes samenstellen, meestal met geluid.Is het bijvoorbeeld een fantasieboek of een waar gebeurd verhaal?Tip 3 Woordenschat op de computer.Geavanceerd, dit zijn wat geavanceerdere apps die in wezen de functionaliteiten van de andere categorieën combineren.
Deze app geeft een stem aan diegenen die niet zelf kunnen spreken.
Bijvoorbeeld: Wat is de belangrijkste zin uit de inleiding?De receptieve woordenschat is groter (naar schatting 3000 woorden en aan het eind van de basisschool gemiddeld 15000 woorden).Deze sites zijn gratis: Hoe groter de woordenschat van je kind is, hoe gemakkelijker hij teksten kan lezen en begrijpen.IToucan Talk, gratis voor Android.Een selectie van autisme apps.Het mag ook een tekening zijn of een plaatje uit een tijdschrift.De kinderen zoeken in het versje naar dezelfde letters en kleuren die hetzelfde als de letter in het vakje.Noteer het onderwerp of de titel van de tekst.De gebruiker kiest een categorie en daarbinnen een plaatje.