13 Het slachtoffer droeg een Sinterklaaspak en vroeg een mede-student om hem in brand te steken.
Dit betekent een overlap met het begin van booklet maken het academisch jaar.
Rksv Albertus Magnus schorste bijvoorbeeld cadeau filmtickets het dispuut Gaius in 2010 voor een jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk na een ontgroeningsincident bij dit dispuut waarbij een aspirant-lid van dit dispuut brandwonden opliep.
Sommige verenigingen, met name de kleinere, houden 'na-ontgroeningen' later in het jaar voor degenen die pas later besluiten lid te worden of de septemberontgroening om een of andere reden gemist hebben.
Deze aanscherping werd vervolgens overgenomen door de Landelijke Kamer van Verenigingen als stelregel voor alle daarbij aangesloten verenigingen.Het is onze missie om het web een betere plek te maken voor spelletjes!Door de intensiteit van het programma schiet de studie er vaak bij in; studenten missen college's of kunnen niet thuis studeren vanwege de verplichte aanwezigheid op de activiteiten, of hebben hier geen energie voor.Toiletbezoek is alleen toegestaan op bepaalde tijden.Bovendien was twee weken eerder tijdens een feestavond voor de eerstejaars van dezelfde vereniging een dronken, in het gras slapende eerstejaars door een lid met de auto per ongeluk overreden.Contact us, industries, each industry has its own challenges and demands that are all important factors in our technology innovation and solution development.1, de ontgroening duurt gemiddeld twee weken en heet tegenwoordig 'KMT' (kenningsmakingstijd 'novitiaat 'introductietijd' of 'introductieperiode'.Liedje zingen: De nieuwe leden moeten een lied zingen of leren.Hier vindt ontgroening vaker plaats op voet van gelijkheid.In mei 2005 raakte een jongen echter in coma door waterintoxicatie, wat een reden was om ook kritischer naar waterspelletjes te kijken.Vaak wordt hier tegenin gebracht dat lidmaatschap van een vereniging ook studenten in een later stadium motiveert in hun studie en dat ouderejaars de eerstejaars kunnen steunen.
Vaak is het voor nieuwe leden tijdens de ontgroening verboden deze kleding zichtbaar te dragen buiten het terrein waarop de ontgroening plaatsvindt.
De filmopnamen vonden overigens plaats in Delftsche Studenten Societeit Phoenix van het Delftsch Studenten Corps, omdat op 2 december 1959 de sociëteit van Minerva is afgebrand; hierna is een modernere sociëteit gebouwd die niet meer in het beeld van de film paste.In De Psycholoog, het vakblad van het Nederlands Instituut voor Psychologen, publiceerde de psycholoog Peter Prudon in december 2017 een psychologische analyse van de motieven en excessen bij ontgroening, en legt hij een verband met zoals die bij bijvoorbeeld Papoea-stammen voorkomen.Schoonmaken: De nieuwe leden moeten bepaalde ruimtes schoonmaken, soms met tandenborstels.Daarnaast speelt het vrijblijvende karakter van deze verenigingen een rol.25 man telt, omdat immers alle jaarclubs vaak vrij snel (enkele how to make hot chocolate with chocolate bar weken tot enkele maanden) na de ontgroening gevormd worden.Sinds het invoeren van een alcoholverbod bij verenigingsontgroeningen worden drankspelletjes soms vervangen door waterspelletjes, waarbij (grote hoeveelheden) water wordt gedronken in plaats van sterkedrank.2 Van hogerhand werd een onderzoek gelast, maar dit leidde vooralsnog niet tot verandering.Op deze 'interne rechtspraak' bestaat overigens kritiek dat deze niet neutraal zou zijn en door de vereniging gebruikt zou worden om incidenten in de doofpot te stoppen.8 In 2002 werden de banden opgeschort met de Utrechtse vereniging Unitas en verbroken met Veritas, onder meer omdat aspirantleden flauwvielen als gevolg van het introductieprogramma, geen vrije toegang tot de toiletten hadden en dat zij blootstonden aan ernstige verbale intimidatie.