Samen met politie en veearts is met veel moeite én hertenbokje terug gevangen.
Tegenwoordig worden deze.T.B.
Aan de rechterzijde bevindt zich een terug gelegen catechismuskamer.Tijdens de plaatselijke vemieuwingsdrang in de midden jaren '60 is dit bouwsel verdwenen.Na zoveel jaren werkzaam bij de kerk voor het merendeel in de tuin.Rietberg en, anna.(Zij woonden in het verdwenen huis tussen.De dubbele traveeën worden gescheiden door gedrukte spitsboog gordelbogen overwelfd met een dwars spitsbooggewelf.Omdat krijtverf poreus is, kunt u uit een groot aantal afwerklagen kiezen.Hierdoor ontstonden er voor de Rooms Katholieken en voor de Gereformeerden elk een aparte aantekening.In de archiefstukken van het Groenlose.K.
De vijfzijdige traptoren met spits bestaat uit drie geledingen voorzien van blinde spaarvelden met lichtspleten.
De entree bevindt zich in het portaal dat onderdeel is van een door een spitsboogvenster bekroond spaarveld.
De vensters zonnepanelen maken geluid beslaan een groot deel van de zijmuren.
Hierbij is het kerkgebouw toen voorzien van kolommen en gewelven in schoonmetselwerk.Door deze benoeming werd hij van de Beltrumse katholieken een zielzorger, welke elkaar reeds jaren daarvoor al als kapelaan van Groenlo zullen hebben gekend.Jan op, 00:21, jij hebt makkelijk praten.De inzegening vond op plaats.Dat in deze gemeente: op Johannes Bernardus van Ooij is geboren als zoon van Gradus van Ooij, van beroep timmerman en zijn huisvrouw Gerritjen Wolters Zoals bekend, werden vroeger de data en namen wel eens anders overgenomen en doorgegeven dan ze oorspronkelijk waren.De profileringen van de delen door Tepe ontworpen zijn uitgevoerd in een felrode profielstenen, evenals de afdekking van de uitspringende plint van de toren en het schip.De trekzakken mee dus, er was tevens muziek op hoog niveau!Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1).Met hem kwamen er vele vernieuwingen binnen en buiten de kerk opgang. .Na zijn benoeming tot onze pastoor op, is hij met zijn toekomstige huishoudster op 22 april.o.v.
Vanaf die tijd is Beltrum een zelfstandige parochie met een eigen pastoor en met een eigen parochiebestuur, welke in het begin uit 2 personen bestond.