ontruimingsplan maken

kalmte.
Dezelfde avond nog wordt Leendert naar de SD in Rotterdam gebracht, met stokken in zijn broekspijpen om ontvluchten te bialetti espresso maker gasket voorkomen.
De SD gelast verscherpte bewaking.
Al zijn tijd en energie steekt hij in het illegale werk.
Leendert big tasty saus maken moet vluchten om aan arrestatie te ontkomen.Delft, op brengt Leendert een familiebezoek aan Delft.Ondanks zijn landelijke werk blijft Leendert ook actief als leider van zijn uit 15 man bestaande knokploeg.Verzet, tijdens de meidagen van 1940 dient Leendert als dienstplichtig korporaal bij de Bereden Artillerie, maar komt niet in actie.Bertus de Vries, vanaf juli 1943 leidt Leendert als Bertus de Vries een zwervend bestaan.Al snel krijgt hij een sterke positie binnen de Landelijke Knokploegen; samen met Izak van der Horst en Hilbert van Dijk uit Kampen en Liepke Scheepstra uit Arnhem vormt hij in augustus 1943 de Top van de LKP.De bevrijding citroenolie zelf maken lijkt nabij.Invasie, na de landing van de geallieerde legers in Normandië op gaat de opmars snel.Een Overijsselse bunkerbouwer, inmiddels tot inkeer gekomen, is bereid een groot bedrag op tafel te leggen voor een omkooppoging.Begin september is het kanongebulder van de bevrijders in het Kamp Vught te horen.In de Nationale Beeldbank Tweede Wereldoorlog vindt u een fotoreportage, gemaakt op het politiebureau in Delft na de wapenkraak van achttien KPers onder leiding van Leendert Valstar.
Beeldbank WO2 ; op de homepage klikt u op Zoek ; vervolgens vult u bij Eenvoudig zoeken Valstar in en klik op Zoek.
Veel verzetsstrijders echter worden vlak vór en tijdens de ontruiming op de fusilladeplaats nabij het kamp gedood.
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden wordt hij, weer op weg naar het station, door een agent aangehouden en meegenomen naar het hoofdbureau.
De fotos maken deel uit van de collectie van het ZuidHollands Verzetmuseum).In allerijl wordt door de Duitsers een ontruimingsplan voor het Kamp Vught gemaakt.Overval, in het voorjaar van 1943 stuurt de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers een vertegenwoordiger naar Naaldwijk in de persoon van Henk Veldhuis (schuilnaam Vosje om de mogelijkheden van het onderbrengen van onderduikers te bespreken.Op 4 september 1944 Leendert Valstar en zestig anderen.Nelie Valstar-Dekker overlijdt op te Almelo.Hij blijft zijn dienstvrienden opzoeken en zoekt tevens contact met anderen die verzet willen plegen.Bronnen: De heer.Al snel is men zeker van de identiteit van Leendert Valstar, gezocht wegens een overval in Naaldwijk en naar men vermoedt betrokken bij meer illegaal werk.Deze Henk Veldhuis bespreekt dit met Tinus Valstar, de broer van Leendert, die actief is bij het verspreiden van de illegale krant Trouw.Het echtpaar woont in Naaldwijk in het Westland.