Sleep je filmpje van het "Collection"-veld naar het "Video"-veld.
Essentieel bij het gebruik van het ik-perspectief is de keuze voor de adressaat: aan wie vertelt de ik-figuur zijn verhaal?
Een auctoriële verteller onderscheidt zich van een sanadome nijmegen korting personele verteller doordat hij meer weet dan de personages.3) via de optie "video-effect" heb ik het pictogram "draaien 90" gesleept naar de eerste video-clip, dit met alle elf clips gedaan.Onlosmakelijk verbonden met het gebruik van perspectief is dat van het bijbehorende register.Bronnen, noten en/of referenties Zie bijvoorbeeld: Renkema Jan Schrijfwijzer.Het verhaal staat in de derde persoon, maar er is geen sprake van een compleet overzicht zoals bij het auctoriale perspectief.Postmoderne literatuur kent weinig verhaallijn, overdadige symbolen zonder betekenis en nadruk op het artificiële.Zo is The Collector Collector van Tibor Fisher geschreven vanuit het perspectief van een antieke Sumerische vaas, en is een van de perspectieven van Wu Mings 54 een televisietoestel.
In Gerard Walschaps roman Houtekiet zijn het de kinderen van Jan Houtekiet die verslag doen.
Perfect geschikt voor videografen op gevorderd niveau.'.
Dit kan soms voor enige verwarring zorgen.In de narratologie maakt men daarom onderscheid tussen de volgende twee vertelinstanties die zijn gebaseerd op de "mate van betrokkenheid de homodiëgetische vertelinstantie, waarbij de verteller de gebeurtenissen waarvan hij verslag doet tevens zelf heeft meegemaakt, als rechtstreeks betrokkene of als getuige.Na deze introductie neemt het personage Walter Neff zelf het woord (hij grijpt in het verzekeringskantoor waar hij is binnengestormd een dictafoon en begint zijn verhaal te vertellen)."Bij een grote roman weet een auteur altijd op welk punt hij moet versnellen, afremmen, en hoe hij het gaspedaal moet bedienen om het basisritme constant te houden" schrijft Umberto Eco in zijn naschrift van De naam van de roos.Ritme in een tekst kan door alliteraties te gebruiken, door de herhaling van bepaalde woorden en door te werken met steeds langer of steeds korter wordende zinnen, zoals in dit Voorbeeld "Het was een roman zonder intrige, met maar én personage.Mijn gevolgde actie's: 1) de video geimporteerd vanuit "filmtaken".Ik vertel iedereen altijd hoe graag ik met Pinnacle Studio werk.Door een vrind van 'm!