Pak het tar-bestand uit en installeer Java tar zxvf jre-8u73-linux-i586.tar.
De installatie testen Voer deze testapplet uit om te controleren of Java is geïnstalleerd en goed werkt op uw computer.
Controleer wanneer het downloaden is voltooid of de grootte van het gedownloade bestand overeenkomt met de vermelde bestandsgrootte.
Er kan slechts én Java-plug-in tegelijk worden gebruikt.Als u een andere plug-in of andere versie van de plug-in wilt gebruiken, verwijder dan de symbolische koppelingen naar de andere versies en maak een nieuwe symbolische koppeling naar de nieuwe versie.Voer gedicht verjaardag cadeaubon in: cd directory_path_name.Alleen de hoofdgebruiker mag deze bewerking uitvoeren.Als je je bankrekening of creditcard aan je PayPal-rekening koppelt, blijft de werking exact hetzelfde.Sluit de root-shell.
Open een gratis rekening.
Start de Firefox-browser of start deze opnieuw als deze al wordt uitgevoerd.
Voer in: sudo -s, maak een directory met de naam plugins als u deze nog niet the lord gave the word hebt.
U kunt ook in het menu Tools (Extra) how to make your own windmill klikken om te kijken of Java Console aanwezig.Inschakelen en configureren Firefox Als u het Java-platform installeert, wordt het Java-plug-inbestand opgenomen als onderdeel van de installatie.Ga naar het gedeelte Activeren en configureren.Hiermee wordt Java Runtime Environment (JRE) geïnstalleerd voor 32-bits Linux platforms op basis van RPM, zoals Red Hat en SuSE, met een binair RPM-bestand (.rpm) op de systeemlocatie.Verplaats het binaire archiefbestand.tar.Als u niet over root-toegang beschikt, installeer Java dan in uw basisdirectory of een subdirectory waarvoor u schrijfautorisatie hebt.Voer in: mkdir -p /opt/google/chrome/plugins, ga naar de directory plugins van Google Chrome voordat u de symbolische koppeling maakt.Online betalingen, snel en gemakkelijk.Ga naar m en klik op de knop, downloaden, er bestaan twee soorten installatiepakketten.
Voer in: cd /opt/google/chrome/plugins, maak een symbolische koppeling.
Gz naar de huidige directory.