histogram maken excel 2007

Thanks Problems Reply, check the link below to know step by step on how to use histogram in excel 2007: m/kb/214269, just type in:- histogram - into the F1 Help Facility where you kados online will find detailed explanations.
Enter the bottom and the left titles.
De uitvoer van de histogramanalyse wordt weergegeven op een nieuw werkblad (of in een nieuwe werkmap) en toont een histogramtabel en een kolomgrafiek die de gegevens in de histogramtabel vertegenwoordigt.
Now your histogram is ready.2, voer een rij gegevens in die je wilt opnemen in het histogram en plaats in een andere rij de bijbehorende klasse (bijv.So a frequency of 10 would be 38) In the column next to the percentages calculate the cumulative percent by adding each percent to a total.In this video tutorial we will show rijdraad bovenleiding zelf maken you how to make an excel histogram.U moet de gegevens uit twee kolommen in het werkblad indelen.But where are our frequencies?Select Line chart and hit ok We have the cumulative as a line now, but it still looks wrong.If you are asked at any point to use a CD and you no longer have it with you, you will have to follow the alternative method for creating a histogram instead of using the Histogram tool.Bin ranges Number of values in the data that were between 0-10 Bin Ranges 4 Installing the Analysis Toolpak Excel has many extra tools that can be installed to help you complete your tasks.Check the link below to know step by step on how to use histogram in excel 2007: m/kb/214269.Then right-click on the left axis and select Format axis.Tips, standaard worden de resultaten in een nieuw werkblad geplaatst.8 Using the Histogram Tool At this point we will assume that you have successfully installed the Analysis Toolpak (pg 4).
If you did a complete install of Excel then you should not need any CDs to install the Analysis Toolpak.
Er wordt er een venster geopend.
Then right-click on the created chart and click select data.
It shouldn t use the same y-axis values as the frequencies 19 An Alternative Method cont Right click the line and select Format Data Series In the new box where it says Plot Series On, change it to Secondary Axis 20 Finished Your histogram should.Vond je dit een nuttig artikel?Waarschuwingen, cadeaubon verzilveren zorg dat je goed begrijpt wat de klasse betekent.Vink het keuzevakje Grafiek maken aan.Controleer of Analysis ToolPak is aangevinkt en klik.Het bereik van de klasse mag niet worden verward met de gegevens.Als u het verzamelbereik weglaat, wordt een verzameling gelijkmatig verdeeld tussen de minimum- en maximumwaarden waarden van de invoergegevens in Excel gemaakt.