franse vlecht rond het hoofd maken

3 metalen strook die aan het schip gehecht wordt en zwarte knoflook maken als ijk dienst doet.
De beschrijving schijnt gebaseerd te zijn op een tekening op een kaart uit 1602 van Jacobus Hondius.
Kopschroef : weinig gebruikte benaming voor boegschroef.Het vaartuigje van waar uit ze visten was daarom voorzien van een bok en op of in de schuit stond een eenvoudige windas.Gerelateerde termen Kuunder : Zie Tjonger Kuunder punter : zie bij Zeepunter.De term kruitschip is ouder dan de term munitieschip en wordt dus voornamelijk voor de oudere schepen gebruikt.Hierop was dan een klein zetboordje geplaatst.5 verdiept gedeelte in het midden van de zegen.Het is niet mij bekend of er speciale schuiten voor dit doel gebouwd werden, maar waarschijnlijk is het niet.Het vaartuigje werd geroeid en heeft daartoe én doft die vrij ver voorin het vaartuigje geplaatst.Men krijgt de indruk dat het meestal gaat om een verbinding tussen een (van oorsprong) stromend water en kanaal.
2 kraalband, paternoster of gaffelrak met klootjes.
Kopstringer : onbekende term voor een stringer in het voorschip.
Dat naast deze brug een lage ophaalbrug zou moeten liggen, zoals sneeuwpop maken soms wordt verondersteld, kan ik niet bevestigen.
Volgens de oude regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen waren schepen ingedeeld in verschillende klasses aangeduid met.0,.1,.2,.3 eventueel aangevuld met de letter.Koper : een koopschuit of de schipper daarvan.2 spiegel : houten dubbeling op de kop how to make your face healthy and glowing van het zwaard.Eene mol zijnde een soort van platgebodemde schuit die met laag water voor aan de nieuwe haven gebragt en aldaar zoodanig geplaatst werd dat het water met geweld door de geopende sluizen van de oude haven uitbarstende tegen de achterzijde van dat werktuig aandrong.Zoiets zien we immers ook bij Karveel.Dubbele kruisbeting twee betingsstijlen met daar voorlangs een horizontale 'balk'.
3 vierkant plaatje rond het gat van bijvoorbeeld de mast- of zwaardbout.
Tot deze groep behoren.a.