We garanderen niet dat de Diensten: a) compatibel zullen zijn met alle of bepaalde hardware en software die deal with it gif maker u gebruikt; b) te allen tijde of op een bepaald tijdstip beschikbaar zullen zijn, en/of ononderbroken, veilig of foutloos zullen zijn; c) geschikt zullen zijn voor.
In sommige gevallen kunt u andere gelicentieerde aanbieders van betaalservices toestaan namens u betalingen te starten.
Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal i will make you rich de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe.Content, Diensten van Derden a) De Diensten kunnen Content (waaronder Samsung Content en/of Content van Derden) omvatten of doorlinken naar Diensten van derden.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door.Registratie voor de Diensten. .Samsung kan de Gebruiker Content en gekochte diensten in rekening brengen, evenals bijkomende kosten (met inbegrip van belastingen, indien van toepassing) die zijn gemaakt door of in verband met de Account van de Gebruiker.E-mails kunnen zo worden gemaakt dat ze van PayPal afkomstig lijken te zijn terwijl dit in werkelijkheid niet.Indien u de Overeenkomst wenst te beëindigen, kunt u dit doen door (a) Samsung in kennis te stellen van uw voornemen om de Overeenkomst te beëindigen en (b) uw Accounts voor alle Diensten die u gebruikt te sluiten met behulp van de procedure die wordt.Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle ontwerpen, documenten, plannen, know-how en andere informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan vertrouwelijkheid redelijkerwijs begrepen moet worden, die betrekking heeft op de bedrijfsgeheimen van een partij, en/of aan een partij is toevertrouwd in het.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
U kunt de rekening alleen sluiten.
De Voorwaarden en de andere documenten die vermeld worden in de Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en Samsung en regelen uw gebruik van de Diensten (met uitzondering van diensten die Samsung uit hoofde van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aan u kan leveren.
Het saldo op uw PayPal-rekening vertegenwoordigt het bedrag aan elektronisch geld dat beschikbaar is voor betalingen met uw rekening.Kortingscodes worden eenmalig verstrekt.Samsung kan deelleveringen doen en deze afzonderlijk factureren.Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.De Leverancier zal geen meerwerk verrichten zonder schriftelijke opdracht van Samsung.Problemen MET DE service EN geschillen MET andere gebruikers oplossen We streven ernaar om problemen in verband met de Service (bijvoorbeeld als er iets fout is gegaan met uw betaling) of geschillen met andere gebruikers op te lossen via ons Actiecentrum, dat u kunt bezoeken.De Deelnemer kan het volledige Samsung privacy-beleid nalezen op ml (NL) of ml (FR) voor wat België betreft of ml voor wat Nederland betreft.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.Ga naar de winkelwagen door op het winkelwagen-icoontje rechts bovenin te drukken.

Het is mogelijk dat Samsung geen zeggenschap heeft over Diensten van Derden.