Met extra regels toevoegen heb ik de witte regels voor de feestdagen gecreëerd. .
Als in F62 een 1 cadeaubon verzilveren staat moet het lettertype op opgegeven kleur krijgen (kleur van de achtergrond).
Als je van alle maanden de 2 eerste regels hebt geselecteerd klik je op voorwaardelijke opmaak en kies, je voor nieuwe regel en je klikt in C4 dan staat er C4 maak de formule af: C47, klik in opmaak en kies de kleur van.
Voor de maand februari heb ik een aparte schrikkeljaar berekening gemaakt.Elders op deze pagina kom ik er nog op terug met een plaatje.Ja Nee, kun je een grafiek maken?Jaarkalender zelf maken, via deze webpagina ga ik U tips geven om zelf een jaar kalender te kinder traktatie maken maken.Deze 3 jaartallen worden ieder jaar opnieuw aangepast door de formule jaar(NU Kijkt U eens op de pagina: Datum van maandag week 1 berekenen.
Ik ga uit van een bestaand door mij ontwikkeld model.
Ja Nee, ja Nee, kun je rekenen met datums en tijden?
Omdat we deze kalender ieder jaar weer opnieuw willen gaan gebruiken is de maand februari een verhaal apart.v.m.
Bij de voorwaardelijk kados online opmaak wordt het lettertype opgemaakt in zwarte letter als hier 29 staat, staat er een 1 (van 1 maart) dan krijgt het lettertype de opmaak kleur van de achtergrond.Met behulp van verticaal zoeken van het weeknummer worden de datums van iedere maandag uitgerekend.Tab, tab, ctrlPageUp, ctrlPageDown, ctrlF, shiftF4, ctrlF6.Functies in functies maken )?Voor de voorwaardelijke opmaak moet ik deze waarde omdraaien (onwaar moet waar worden).Hier heb ik kolom A voor gebruikt (in bovenstaande afbeelding was deze kolom verborgen).Hieronder bij het 2e plaatje heb ik de verborgen kolom voor U opengevouwen.Als U alle plaatjes met omschrijvingen volgt kunt U aan het einde van deze workshop zelf een prachtige jaar kalender maken.

Beiden uitkomsten geven hier 1 maart.
Door het gebruik van -symbolen weet.