Voor het plegen van ontucht met een 14-jarige leerlinge heeft een oud-docent van het Ichthus College in Kampen dinsdag een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf verwenontbijt maken van vijf maanden gekregen.
Zowel de gemeente Groningen als Gasunie spannen zich in om het leefgebied van bijen te positief te beïnvloeden door verantwoord groenbeheer.
Met zijn schamele uurloon van 9,07 dollar (8,10 euro) kan hij zich geen luxueuze dingen veroorloven, zoals benzine voor zijn Ford Windstar minivan.
Het project is vorig jaar gestart en de eerste resultaten lijken positief.' Wethouder Seton: 'We hebben in het afgelopen jaar een groot onderzoek gedaan naar bijen in de stad Groningen en hebben ontdekt dat er 95 soorten wilde bijen leven.Bijenhotels bieden daarvoor deels een oplossing.De school ontsloeg de leraar begin 2013.2trMXMv Op vrijdag 15 juni.s.Het hangt allemaal af van het weer en welk humeur mensen die dag hebben of ze wel of niet stoppen, stelt hij.We zijn dan ook heel blij met dit cadeau van Gasunie.Als na afloop blijkt dat we in onze opzet zijn geslaagd, onderzoeken we of we ook andere installaties bijvriendelijk kunnen inrichten.
Zowel de gemeente Groningen als Gasunie zetten zich in voor bijen omdat het slecht gaat met de bijenstand in Nederland.
Wij proberen er al meer dan tien jaar de bijen te helpen door meer bloemen te zaaien in de wegbermen en ook zo te maaien, dat er zo lang mogelijk bloeiende planten te vinden zijn.De 53-jarige Gertjan van.De in een casino werkende schoonmaker laat zich dan ook niet tegenhouden door slecht weer.Slechts af en toe neemt hij een aspirine om de pijn van het verre lopen te verlichten.Gemiddeld loopt hij zon vier uur per dag.De stad is eigenlijk wel een goede plek voor bijen.Het slachtoffer en de leraar bevestigden dit in de tekstberichten die zij spaar en pluk korting colmar aan elkaar verstuurden.Geert Graaf: ' Gasunie heeft veel installaties en werkt samen met de universiteit van Wageningen aan een project om deze in te richten als leefgebied voor wilde bijen.Steve werkt van donderdag tot dinsdag en doet dat s nachts.De verdachte ontkent het meisje te hebben aangeraakt. .
Gaat Henk trouwen met zijn grote liefde Nathalie!
Dit was voor hem de reden.