Naam, e-mail Adres adres adres.
De reden voor deze demarche van de gouverneur was dat er door verschillende how to make bitcoin wallet sync faster overlopingen geen stabiele meerderheid was, er waren al drie verschillende kandidaat-burgemeesters door verschillende meerderheden na elkaar voorgedragen.
In een aantal gemeenten ( Delfzijl, Best, Vlaardingen, Boxmeer, Leiden, Zoetermeer, Utrecht en Eindhoven ) is een burgemeestersreferendum gehouden, waarin de bevolking kon kiezen tussen twee kandidaten.De wethouder die het burgemeestersambt waarneemt wordt locoburgemeester genoemd.Bij de invoering van de grondwet van 1814 werd als vanouds onderscheid gemaakt tussen stedelijke gemeenten en plattelandsgemeenten.Van Hangest barones d'Yvoy (Rozendaal, 1968.M.De wetgeving rond de gemeentes en daarmee de burgemeesters hangt van de deelstaten.In Ierland is Lord Mayor ook een ceremoniële functie die alleen bestaat in Dublin en Cork.Benoeming bewerken Burgemeesters in Nederland naar politieke overtuiging.De maandburgerwinnaar mag met drie vrienden de nieuwe maandburger komen eten en krijgt bovendien het Burgermeester kookboek cadeau.A VLD Groen én onafhankelijk raadslid afkomstig van CD V-VDD).6 Bevoegdheden en taken bewerken De burgemeester is in Nederland niet het hoofd van de gemeente.In Denemarken bestaat de titel Overborgmester, een functie die alleen in de hoofdstad Kopenhagen voorkomt.
In Engeland, Wales en Noord-Ierland is het een ceremoniële functie, gewoonlijk voor én jaar.
Daar evenwel Lord Mayor en Lady Mayoress twee verschillende protocollaire functies zijn, wordt een vrouwelijke burgemeester eveneens als Lord Mayor aangesproken.
Aan het begin van de 15e eeuw verleende graaf Albrecht van Beieren aan Amsterdam een privilege waarbij de hoofdmacht van de stad in handen werd gelegd van burgemeesteren, gekozen door de oud-raad.
Hij vertegenwoordigt de gemeente "in en buiten rechte dus als de gemeente partij is in een rechtszaak maar ook als namens de gemeente stukken moeten worden ondertekend.Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau.Op het moment van de benoeming van de burgemeester mogen die gemeenten samen niet meer dan.000 inwoners hebben.Een kandidaat-burgemeester heeft de steun nodig van de meerderheid van zijn eigen fractie.Districtsburgemeester bewerken Sinds de decentralisatie in 2001 hebben de Antwerpse districten ook een uitvoerend districtscollege tankpad maken met "districtsschepenen" en een "districtsvoorzitter" of ook wel "districtsburgemeester" genoemd.

De Grondwet bepaalt dat de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd.
Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam er een democratisering van het ambt.
Carlos van Crombrugghe werd in 1956 gevierd voor 50 jaar burgemeesterschap, 7 leden van zijn familie bestuurden er de voormalige gemeente Sint-Martens-Leerne.